top of page

Hydroizolace základů

Česká republika patří mezi desítku států Evropy, kde geologické podloží obsahuje ve zvýšené míře uran, který se jako nestabilní prvek velmi pomalu rozpadá na různé prvky, jako je i plyn radon. Důležitá je izolace spodních staveb proti vlhkosti, vodě a zmíněnému radonu.

 

Podle měřených hodnot vybíráme adekvátní hydroizolaci, aby byl zaručen funkční systém po celou dobu životnosti stavby.

SLUŽBY

PVC folie Strecha

Střecha je jednou z hlavních součástí domu, která je v každém ročním období nejvíce vystavená vlivům počasí. 

Proto je velmi důležité vybrat kvalitní hydroizolace z asfaltového pásu nebo PVC folie.

Zateplení ploché střechy je stejně důležité jako zateplení obvodového pláště budovy. Neizolovanou střešní konstrukcí uniká až 40 % tepla.

Dlažba na terče terasa

Terasa je jako venkovní nezastřešená část stavby vystavena stejným povětrnostním podmínkám jako střecha objektu.

 

Proto jsou nároky na hydroizolaci teras vysoké, neboť prodlužují jejich životnost.

 

Nejčastěji využívanými typy hydroizolace teras jsou pochozí fólie z měkčeného PVC, lepenkové pásy, terče a dlažba.

PVC Folie Jezírko

Dominantou vaší zahrady se může stát vodní plocha, která nepůsobí uměle a naopak prospívá okolnímu ekosystému.

Nedílnou součástí jakéhokoli jezírka je homogenní folie. Tyto izolace se vyznačují vysokou odolností proti mechanickému poškození, úniku vody z jezírka a také prorůstání kořenů z vodních rostlin.

PVC folie Zelená Strecha

Zelené střechy jsou považovány za ekologickou novinku. 

Vegetační střechy mají podle mnohých odborníků výhody ve zlepšení mikroklimatu uvnitř budovy. Vegetační střechy kromě toho, že okysličují a čistí vzduch, také snižují tepelné výkyvy obytných prostor těsně pod střechou.

 

zateplení půdy
Zateplení půdních prostor

Střecha dělá dům a co s podkrovím ?

Teplý vzduch stoupá vzhůru a uniká mezírkami ve střeše. Rozhodující je, zda tento prostor bude obývaný, anebo se bude využívat jen jako půdní prostor pro skladování. Pokud chcete snížit náklady na vytápění a držet příjemné klima v domě, izolace je nezbytná.

bottom of page