top of page

Hydroizolace střech

Střecha představuje klíčovou součást domu, která je neustále vystavena nepříznivým povětrnostním podmínkám po celý rok. Pro ochranu střechy je nezbytné pečlivě vybrat kvalitní hydroizolaci. Materiály, jako jsou asfaltový pás nebo PVC folie, jsou osvědčenými volbami pro efektivní zabránění pronikání vody do stavební konstrukce. Kromě toho je důležité věnovat pozornost i zateplení ploché střechy, protože neizolovaná konstrukce může způsobit únik až 40 % tepla.

Asfaltový pás je tradiční materiál pro hydroizolaci střech a je známý svou odolností vůči vodě a dlouhou životností. PVC folie je modernějším materiálem, který je také výborným izolantem a poskytuje flexibilitu při pokládce na různé tvary střech.

Zateplení ploché střechy je klíčovým prvkem energetické účinnosti domu. Nezateplená konstrukce by mohla vést k výrazným tepelným ztrátám, což by ovlivnilo celkovou energetickou účinnost budovy.

Kombinace kvalitní hydroizolace a správného zateplení střechy nejenže poskytuje odolnost vůči vnějším vlivům, ale také zvyšuje energetickou efektivitu domu a přispívá k celkové udržitelnosti budovy.

 

Profesionální instalace hydroizolace a zateplení střechy je klíčová pro dosažení optimálních výsledků. Kvalifikovaní odborníci zajistí správný výběr materiálů, precizní instalaci a dodržení všech normativů a standardů. To zaručuje dlouhou životnost střešního systému a maximální úsporu energie v domě.

Celkově lze konstatovat, že správná hydroizolace a zateplení střechy jsou klíčovými prvky pro ochranu domu před vnějšími vlivy, minimalizaci tepelných ztrát a dosažení udržitelného a energeticky efektivního bydlení.

SLUŽBY

PVC folie Zelená Strecha

Zelené střechy jsou považovány za ekologickou novinku. 

Vegetační střechy mají podle mnohých odborníků výhody ve zlepšení mikroklimatu uvnitř budovy. Vegetační střechy kromě toho, že okysličují a čistí vzduch, také snižují tepelné výkyvy obytných prostor těsně pod střechou.

 

Dlažba na terče terasa

Terasa je jako venkovní nezastřešená část stavby vystavena stejným povětrnostním podmínkám jako střecha objektu.

 

Proto jsou nároky na hydroizolaci teras vysoké, neboť prodlužují jejich životnost.

 

Nejčastěji využívanými typy hydroizolace teras jsou pochozí fólie z měkčeného PVC, lepenkové pásy, terče a dlažba.

PVC Folie Jezírko

Dominantou vaší zahrady se může stát vodní plocha, která nepůsobí uměle a naopak prospívá okolnímu ekosystému.

Nedílnou součástí jakéhokoli jezírka je homogenní folie. Tyto izolace se vyznačují vysokou odolností proti mechanickému poškození, úniku vody z jezírka a také prorůstání kořenů z vodních rostlin.

zateplení půdy
Zateplení půdních prostor

Střecha dělá dům a co s podkrovím ?

Teplý vzduch stoupá vzhůru a uniká mezírkami ve střeše. Rozhodující je, zda tento prostor bude obývaný, anebo se bude využívat jen jako půdní prostor pro skladování. Pokud chcete snížit náklady na vytápění a držet příjemné klima v domě, izolace je nezbytná.

spodní izolace zakladů

Česká republika patří mezi desítku států Evropy, kde geologické podloží obsahuje ve zvýšené míře uran, který se jako nestabilní prvek velmi pomalu rozpadá na různé prvky, jako je i plyn radon. Důležitá je izolace spodních staveb proti vlhkosti, vodě a zmíněnému radonu.

 

Podle měřených hodnot vybíráme adekvátní hydroizolaci, aby byl zaručen funkční systém po celou dobu životnosti stavby.

bottom of page